1.11.2023 r.- 18. ta kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce – zebrano 23.929 zł 06 gr.

1.11. (środa) 2023 r. w dniu Wszystkich Świętych w Wieliczce na Cmentarzu Komunalnym odbyła się  18-ta zbiórka publiczna – kwesta zorganizowana przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW). 25. 03. 2023 r. Walne Zgromadzenie członków KPW podjęło  uchwałę o powołaniu 18.tego Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce, który 1.11.2023 .r. przeprowadzi kwestę w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków tego cmentarza.  Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr: 2023/4260/OR na 18.tą kwestę. Jadwiga Duda, prezes KPW zaprosiła pisemnie do udziału w SKRZCK w Wieliczce i 18-tej kweście na wielickim cmentarzu 1.11.b.r. władze powiatu wielickiego,  miasta i gminy Wieliczka, wielickich szkół, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.  25.10.b.r. na 44 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! zainteresowani udziałem w kweście składali deklaracje przystąpienia do SKRZCK. W dniu 1 listopada b.r.  na godziny: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 – przychodzili wolontariusze do biura na cmentarzu, gdzie na liście obecności składali swój podpis, otrzymywali identyfikatory, puszki kwestarskie, „CEGIEŁKI NAS RATOWANIE ZABYTKOW CMENTARZA KOMUNALNEBO W WIELICZCE” (darczyńcom wydano 2800 cegiełek), i szli na bramy cmentarne aby kwestować przez dwie godziny. Po służbie wracali do biura i oddawali wyżej wymienione przedmioty, które otrzymywała kolejna zmiana.  W kweście jako kwestarze zbierający datki do puszek uczestniczyli ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (18 osób): Dorota Duda,  Jadwiga Duda,  Alojzja Dudek, Maria Gurgul, Wiesław Jasiński,  Justyna Jastrzębska-Guca, Krzysztof Kasprzyk,  Elżbieta Kawecka-Cebula,  Anna Kisiel, skarbnik,  Hanna Kozioł, sekretarz,   Michał Morawski, Jan Matzke,  Anna Ślęczka,  Janina Tańcula, Jacek Zagajewski, Justyna Twardosz, Anna Woźniak, Tadeusz Woźniak; z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka (5 osób): Agnieszka Szczepaniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, z synkiem Szymonem Myszkowskim lat 3,  Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu, radne Rady Miejskiej w Wieliczce:  Joanna Kordula, Elżbieta Sikora oraz wieliczanin, prof. inż. arch. Andrzej Gaczoł, emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej i były Wojewódzki Konserwator Zabytków. W kweście udział wzięli nauczyciele i uczniowie:  ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego (5 osób): dr Jakub Pieczara, nauczyciel historii z uczniami: Karoliną Bill, Amelią Michalik, Miłoszem Flakiem, Marcelem Kudlikiem; ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika (3 osoby): Łukasz Janus, nauczyciel historii i uczennice: Lena Kamińska, Zofia Szuba; z  Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (PCKZiU) (64 osób): Michał Burmer,  Dariusz Tańcula,  nauczyciele historii, uczennice  i uczniowie: z klasy 1 T: Zofia Romańska,  Jakub Woźniak, z klasy 2A: Krzysztof Windak, Piotr Żak, z klasy 2G: Weronika Chudoba, Nadia Małek, Zuzanna Pacek,  z klasy 2R: Marcin Chwajoł, Jakub Jamborski, Kacper Małek, Jakub Nowak, Zuzanna Wierciak, z klasy 2T: Alicja Batko, Nikola Frey, Kamila Gądor, Wiktoria Grodowska,  Kamila Nowak, Maria Płatek,  Gabriela Półtorak, Weronika Różka, Zuzanna Sołtys, z klasy 3A: Martyna Braś, Łukasz Drożdżak, Milena Loc,  Nikola Nowak, Julia Pasek, Sebastian Poproch, Paweł Rymarczyk-Konieczny, Jakub Sikora, Natalia Skórnicka, Julia Strojna; z klasy 4G: Kamil Pulit; z klasy 5A: Bartosz Jaśkowiec; z klasy 5 E: Magdalena Bała, Weronika Matoga, Marta Pasek, Sylwia Suder, Izabela Toporkiewicz, Emilia Włodarczyk; z klasy 5G: Julia Cholewa, Magdalena Grochot, Michał Hein,  Dominika Kania,  Emilia Kolarczyk, Gabriela Kudas,  Anna Pajdak, Oliwia Sosin, Dawid Stanach; z klasy 5R: Patrycja Cygan, Katarzyna Drąg, Anna Drzewniak, Marcelina Filipowska,  Natalia Kapecka, Amelia Klich, Ewelina Michorczyk, Kamila Rodecka, Magdalena Stachura, z klasy 5T: Michał Grela,  Izabella Jałocha, Agnieszka Kotarba, Maja Pacuła,  Aleksandra Tomana; z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce: Melania Gurgul, nauczycielka języka angielskiego, Bożena Petryszak, nauczycielka historii z córką Alicją Petryszak ze Szkoły Podstawowej nr 148 w Krakowie, uczennice i uczniowie (39 osób): z  klasy 1 a: Patrycja Bach,  Aniela de Junosza Załuska, Julia Dziewońska, Weronika Kaja, Oliwia Pająk,  Karolina Pietruszewska, Katarzyna Romaniak, Szymon Rzeszutko, Jakub Stoch,  Borys Szypuła,  Hanna Yanzhula; z klasy 1 c: Emilia Skowron; z klasy 2a: Gabriela Banaś, Zuzanna Michalec, Emilia Murzyn, Wiktoria Pająk; z klasy 2 b: Wiktoria Czyżowska, Julia Dzido,  Szymon Hejmo, Wojciech Kalwajtys, Oliwier Mrozowski, Aleksandra Ostrowska, Judyta Palonek; z klasy 2d: Maja Bodura, Karolina Sondel; z klasy 4d Weronika Rybak, Natalia Urbanik; z klasy 4d: Wiktoria Krupa, Iwona Książek, Emilia Nawalany,  Julia Romańska, Kaja Rybak, Emilia Zdebska; z klasy 4 e: Aleksandra  Batko, Gabriela Romaniec, Maria Trynka; z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce za sprawą komendant Anny Hałatek w kweście udział wzięło 40 osób: druhna Michalina Dębowska z zuchami:  Emilią Bastą, Jakubem Należytym, Julią Pawłowicz, Hanną Piech, Witalijem Włodarczykiem; druh Krystian Nowak z zuchami: Filipem Kamisińskim, Aleksandrą Klimowicz, Różą Komisarz, Małgorzatą Milą, Zuzanną Nawrot; druh Miłosz Dębowski z harcerkami i harcerzami: Karoliną Ciaputą, Tymoteuszem Dul, Agatą Dyl, Hanną Jacyków-Sałęgą,  Amalią Kamisińską,  Olą Karolczak, Mieszkiem Klimowiczem,   Izabelą Mrozik,  Mają Pasek i jej siostrą Hanią lat 6, Urszulą Przepolską, Alicją Wiśniowską; druh Szymon Korbus  i druh Andrzej Żak z harcerkami i harcerzami: Mateuszem Bialikiem, Miłoszem Burdajewiczem,  Mieszkiem Faronem, Gabrielą Gaweł,  Darią Gustab,  Mają Janeczek, Zofią Język, Aleksandrą Konopką,  Nadią Krzyśkiewicz, Gabrielą Mitianiec,  Mileną Nosalską, Miłoszem Obercem, Rafałem Szpuntowiczem. Łącznie kwestowało 173 osoby.  Po kweście komisja otwarła puszki i posegregowała zebrane pieniądze. Policzenia zebranych pieniędzy dokonali pracownicy Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce. Prezes i skarbnik Zarządu KPW dokonały wpłaty na konto KPW-SKRZCK w Wieliczce. W wyniku 18-tej kwesty zebrano: 23.929 zł 06 gr. Koszty organizacji zbiórki wyniosły 996 zł 83 gr., w tym druk 5000 Cegiełek. Kwestarzom i darczyńcom DZIĘKUJEMY. Od KPW po kweście wszyscy kwestarze otrzymają pisemne podziękowania za udział w 18.tej  kweście. Stróżowali w biurze: Jadwiga Duda, Alojzja Dudek i prof. Andrzej Gaczoł. Transparenty z napisem „RATUJMY ZABYTKI CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELICZCE” przy bramach cmentarnych ustawił Jacek Zagajewski. Na tablicach znajdowały się afisze z napisem: „1.11.2023 ZBIÓRKA NA RATOWANIE ZABYTKÓW CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELICZCE”.  Przebieg kwesty dla KPW fotografowali: Jadwiga Duda i Michał Morawski, a dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka – Tomasz Adamek. Informacja o wyniku 18 kwesty 2.11. b.r. została przesłana do prasy, nauczycieli oraz  dorosłych  biorących udział w kweście, a  3.11.b.r. znalazła się na tablicach informacyjnych na cmentarzu. Zebrane fundusze pozwolą na pokrycie kosztów renowacji nagrobków nr 11  i nr 12  w katarze Xa wielickiego cmentarza. Dziękujemy: firmie Grupa Press Art kierowanej przez Ryszarda Tatomira z Wieliczki – Piotrowi Rozwadowskiemu za skład Cegiełki i afiszu –  za druk Cegiełek i afiszy na 18-tą kwestę, Antoniemu Sowie, Dyrektorowi Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, Tomaszowi Łazarskiemu, Prezesowi Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce i pracownicom: Izabeli Borzęckiej, Dorocie Dudzie;  Kazimierzowi Hankusowi, komendantowi Straży Miejskiej w Wieliczce i strażnikom za okazaną pomoc i  za współpracę. Bogu dzięki za dobrą pogodę i otwarte ludzkie serca.  18-ty SKRZCK w Wieliczce i 18-tą kwestę zorganizowała i prowadziła niżej podpisana.

Opracowała Jadwiga Duda