15 lipca 2019 – termin ważny dla „organizacji przedsiębiorców” i OPP

Twoja fundacja prowadzi działalność gospodarczą? Twoje stowarzyszenie ma status pożytku publicznego? Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku oraz NGO-sów będących w rejestrze przedsiębiorców KRS.

https://publicystyka.ngo.pl/15-lipca-2019-termin-wazny-dla-organizacji-przedsiebiorcow-i-opp?nws_poradnik=28325773-a4c2-4b67-abef-a94ec9d4cd0e&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=15.07.2019