16 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!pt. „Pamiętali… pamiętamy… pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich”

26.02. (środa)  2020 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) w Wieliczce w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka o godz.16.00-tej zorganizowało  16 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!.pt. „Pamiętali…pamiętamy… pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich”. Spotkanie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.Prezes KPW Jadwiga Duda przywitała przybyłych a wśród nich:  Agnieszkę Szczepaniak, zastępcę Burmistrza MiG Wieliczka do spraw społecznych, Tadeusza Lurańca, przewodniczącego Rady Miejskiej Wieliczki i prelegentów a szczególnie Tadeusza Jakubowicza, przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i SzymonaMilnera przybyłego na spotkanie z Izraela. Wspomniała, że dziś obchodzimy 174 rocznicę bitwy pod Gdowem, jedynej z Powstania Krakowskiego w 1846 r., w której zginęło 154 powstańców, w tym  wielu wieliczan- górników oraz zmarłych ostatnio historyków związanych z Wieliczką: dr Łukasza Walczego, dr Andrzeja Jureczko i Teresę Śmigacz z KPW. Zebrani w ich intencji wspólnie odmówili „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie….” Poinformowała że, temat dzisiejszego spotkania powstał w związku z wydaniem przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) w 2019 r.  książki pt. „Pamiętali… pamiętamy… pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich” (2019 r.), i został zaproponowany przez współautora tej książki dr Pawła Skoruta, który jest mieszkańcem Gminy Wieliczka.  Wieliczanka Lidia Sałabun odczytała wiersz swojego autorstwa pt. „Kamień na kamieniu. Pamięci wielickich Żydów” z tomiku  „Czas zatrzymany” (2009 r.). Jadwiga Duda wręczyła legitymacje członka KPW ostatnio przyjętym do Klubu: Joannie Boduch, Tomaszowi Pieprzycy, Natalii Soran-Maluty. Następnie wręczyła  dyplomy i nagrody uczennicom Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, które uczestniczyły w 15 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! na temat Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939)OFM i brały udział w 9 konkursie wiedzy na ten temat.
W konkursie I miejsce zdobyła: Emilia Włodarczyk, II – Karolina Łukasik, III: Patrycja Dubiel, Aleksandra Janas, Wiktoria Mistarz, IV – Weronika Bednarz, V-Magdalena Jopek. Gratulujemy. Dariuszowi Tańculi, nauczycielowi historii w tej szkole dziękujemy za ocenę prac i udział z młodzieżą w spotkaniach „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!.Prowadząca spotkanie zaprosiła prelegentów za stół prezydialny. Prelekcje wygłosili:  Tadeusz Jakubowicz, ocalały z zagłady w 1942 r.; Michał Zajda z IPN i  Paweł Skorut  z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – „Wspomnienia Żydów polskich w oparciu o książkę Michała Zajdy i Pawła Skoruta pt. „Pamiętali…pamiętamy… pamiętajcie…Wspomnienia Żydów polskich”, Bohdan Piotrowicz, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska- „Marii Bajorkowej „Urywek z Pamiętnika” (SPSM Oddział Terenowy w Wieliczce, 2019), UriShmueli „Moje wspomnienia” (Wieliczka, 2020); Szymon Milner, syn Schmuela – „Wspomnienia SchmuelaMilnera, urodzonego w Wieliczce 10.01.1926 r.,ocalałego z zagłady w 1942 r.z  jego pamiętnika pt. „Sam na świecie”; dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Tajemnice Klasna, czyli kilka słów o skarbie z wielickiej synagogi” z prezentacją slajdów. Wypowiedź Szymona Milnera z języka angielskiego tłumaczyła Aleksandra Gacek, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce. Publiczność prelegentów nagrodziła brawami. W dyskusji głos zabrali: Małgorzata Międzobrodzka, emerytowany historyk z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,  Adam Kramarczyk.  Spotkanie przygotowała i prowadziłaniżej podpisana, która do współpracy w realizacji tematu  zaprosiła wyżej wymienionych prelegentów i Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. Podziękowała prelegentom za wygłoszone prelekcje, wręczając im od Burmistrza egzemplarze książki Pawła Figlewicza pt. „Święto Wolności. Dzieje Wieliczki w okresie samorządowym 1990 – 2018”(2019) i wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu. Zaprosiła zebranych na 17 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie” Bis! 25. 03. (środa) b.r. na godz.16.00-tej do sali „Magistrat” pt.„Sługa Boża  Siostra Norbertanka Emilia Podoska (1845-1889), patronką Szkoły Podstawowej w Grajowie. Prezentacja albumu  Piotra Stefaniaka pt. „Krzyż i chwała. Błogosławiona Bronisława i Konwent Panien Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie”. W 16 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! uczestniczyło 85 osób, którzy wpisali się do „Księgi Pamiątkowej”. Zainteresowani otrzymali książkę  Uri Shmueli pt. „Moje Wspomnienia” wydaną jako Po Memoria zeszyt  2/2000 przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska przy wsparciu finansowym UMiG Wieliczka. Dziękujemy za starania o jej wydanie Bohdanowi Piotrowiczowi.