17 950, 94 zł – to wynik XIV kwesty – 1.11.2019 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

1 listopada (piątek) 2019 r.  na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce XIV Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK)  w Wieliczce  zorganizowany przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) w wyniku XIV kwesty do puszek zebrał 17. 950 złotych 94 groszy na odnowę kolejnych zabytkowych nagrobków tej nekropolii. Stowarzyszenie otrzymało zgodę na kwestę nr: 2019/4691/OR z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

Do 14 SKRZCK w Wieliczce  poprzez złożenie deklaracji   zgłosiło się135  osób. Byli to:  16 członków Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwiga Duda, prezes,  prowadząca kwestę od 8.00 do 17.00-tej, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł, sekretarz, Janina Tańcula, członek Zarządu,    Anna Ślęczka i Jan Matzke z Sądu Koleżeńskiego oraz członkowie: Halina Bryg, Stanisława Cygankiewicz,  Dorota Duda, Józef Duda,  Krzysztof Kasprzyk, Aldona Maria Pawłyk,  Wanda Polan,  Marian Sipóra, Jarosław Trojnacki, Leszek Woźniak,niezrzeszeni:  Tomasz Batko, Małgorzata Domagalska,  prof. Andrzej Gaczoł; Agnieszka Szczepaniak, zastępca burmistrza miasta i gminy Wieliczka do spraw społecznych, radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Joanna Kordula, Piotr Ptak, Elżbieta Sikora, Rafał Ślęczka,  Kazimierz Windak (zgłoszeni  pisemnie przez przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Lurańca),   uczniowie – 76 osóbw tym: koordynator kwesty Piotr Harabasz z klasy 3 BT, który pracował od 8.00-17.00, Oliwia Bednarz z klasy 1 AG,Patrycja Muszyńska, Martyna Schwenk, ArianaStrynowicz, Wiktoria Zasadzka  z klasy 1 AP, Wiktoria Hytroś, Filip Jania, Ewa Maziarz, Krzysztof Wiej  z klasy 1 EG, Sebastian Hankus, Krystian Rodecki, Łukasz Sit, Damian Trzaska, Emilia Włodarczyk z klasy 1EP, Nikola Guzik, Wiktoria Pokuta,Michał Wojnarowski, Przemysław Wrześniak,  Roksana Wrześniak z klasy 1 GG, Maksymilian Gubriel, Michał Hein, Dominika Kania, Amelia Krawczyk, Kamil Pulit, Dawid Stanucha, Martyna Styrna z klasy 1 GP, Filip Janik, Julia Mikuła z klasy 1 KP, Anna Domoń, Żaneta Guzik, Alicja Kmiecik, Weronika Nowak, Wiktoria Siwek, Marta Zielińska z klasy 1 RG,  Katarzyna Drąg, Amelia Klich, Kamila Rodecka, Malwina Rybskaz  klasy 1 RP, Paweł Czapiewski, Kamil Góra, Dagmara Górka, Michał  Morawski, Klaudia Turcza, Aleksandra Uchto z   klasy 1 TG, Izabela Jałocha,  Gabriela Jastrząb, Bartosz Kochan, Aleksandra Tomana z klasy 1 TP, Aleksandra Radwańska, Julia Radwańska z klasy 2A, Magdalena Jopek (z 6 DH Solna De Ha), Wiktoria Krzyżak, Klaudia Oprych, Jakub Płatek   z klasy 2 E, Sabina Bożek, Angelika Chowaniec,  Jakub Janas  z klasy 2 T, Aleksandra Bartosz, Gabriela Oleś z klasy 3E, Gabriela Kościółek, Amelia Kowalik,  Agata Ostróżka,Patrycja Płachta z  klasy 3 F, Natalia Bochenek, Katarzyna Klęsk, Monika Knapik,  Karolina Łukasik, Joanna Młynarczyk, Oskar Zacharski z klasy 4 BT, Piotr Kaleta, Wiktoria Kalamus z  klasy 4 E, Patrycja Dubiel z klasy 4 F, Justyna Cepuch, Alicja Rybak z  klasy 4G, Anna Dębowska, Magdalena Hazior z klasy 4T z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce pod opieką nauczycieli historii: Michała Burmera i Dariusza Tańculi,  z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki  w Wieliczce uczniowie: Julita Chlebda, Wioletta Ciopała, Emilia Kordula,  Marcel Topolski zgłoszeni dzięki nauczycielce historii Doroty Czajowskiej, Natalia Bryksy, Giorgia Gatto z Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z .o. w Krakowie,  Szymon Bryksy z Technikum Komunikacyjnego w Krakowie, Gabriela Nazin z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kardynała A. Sapiehy w Krakowie, Wiktor Hankus ze Szkoły Podstawowej nr 1,   który kwestował z Rafałem Ślęczką, Hanna Cholewa, Oliwia Nowak, Anita Rutka,  Sabina Rutka  pod opieką nauczycielki Marzeny Nawrockiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce; harcerze i harcerki:  Jagoda Andrzejczak,  Mateusz Bialik, Zuzanna Bialik, Eliza Bilska, Wiktor Chudoba,  Michalina Dębowska, Miłosz Dębowski, Magdalena Gawor, Stanisław Janas, Magdalena Jopek, Szymon Korbus,Natalia Lenart, Patryk Łastawski, Jakub Matykiewicz, Zuzanna Stankowicz, Maciej Serafin,  Aleksander Świder, Bruno Ustrzyński z 6 Drużyny Harcerskiej „Solna DeHa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce z drużynową Natalią Jarosikoraz  harcerze z Drużyny Harcerskiej„D.R.E.S.Z.C.Z”z Węgrzc Wielkich: Emilia Hrabia, Julia Rutkowska- zgłoszeni przez  Ewę Ptasznik, harcmistrz Hufca  ZHP Wieliczka, członka KPW. Członkowie Komitetu jako wolontariusze (wielu z nich kwestowało  trzeci raz) oznaczeni identyfikatorami  będąc kwestarzami dyżurowali przez dwie godziny: 8.00-10.00, 10.00-12.000, 12.00-14.000 i 14.00-16.00.  Prosili odwiedzających groby bliskich o datki do puszek, obdarowywali ofiarodawców „CEGIEŁKĄ na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” i folderami Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” – dziękowali darczyńcom.  Wydano dwie „CEGIEŁKI”, które  prezentują historię Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, nagrobki odnowione przez SKRZCK w latach 2007-2018,  groby i nagrobki odrestaurowane w 2019 r.  z fotografiami przed i po konserwacji: Fryderyka Lipowskiego zmarłego w 1872 r. , wpisany do rejestru zabytków nr B –  543,  w kwaterze VII , który odrestaurowano za kwotę 7.962 zł 35 gr. i Bronisławy Płazińskiej zmarłej w 1873 r. w kwaterze VIII, odnowiony  za 16.276 zł 67 gr. Razem na konserwację wymienionych nagrobków wydano: 24. 239 zł 02 gr. i pokryto ją z XIII i XIV  kwesty z 1.11.2018 i 2019 r. Nagrobki i groby odrestaurowane  w 2018 r.: Andrzeja i Alojzego Procnerów w kwaterze VII oraz Jana Hojarczyka  w kwaterze II zostały przekazane  pod opiekę Szkole Podstawowej w Janowicach, na ręce nauczycielki Aleksandry Pasek, członkini KPW. Nagrobkiem  Klemensa Rzepeckiego w kwaterze XIV opiekuje się Grażyna Gwiżdż i jej rodzina.  Natomiast odrestaurowane w 2019 r.  groby i nagrobki Bronisławy Płazińskiej w kwaterze VIII przekazano w opiekę  Przedszkolu Samorządowemu nr 2,  Fryderyka Lipowskiego w kwaterze VII  Przedszkolu Samorządowemu nr 3 w Wieliczce. Fundusze zebrane 1.11.2019 r. na XIV kweście: 17. 950 złotych  49 groszy wpłacono na konto nr: 90 86190006 0010 0200 7852 0004 SKRZCK w Małopolskim Baku Spółdzielczym w Wieliczce.  W 2020 r. zostaną one przeznaczone na renowację grobu rodziny Kałużów w tym nauczycielki Antoniny Kałużanki  w kwaterze VII. Wolontariuszom-kwestarzom i ofiarodawcom, Antoniemu Sowie, Dyrektorowi i pracownikom Cmentarza Komunalnego w Wieliczce za współpracę -Dziękujemy. Podziękowania kierujemy pod adresem Edwarda Biernackiego, prezesa Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, oraz pracowników: Izabeli Borzęckiej, Doroty Dudy, Jarosława Trojnackiego za obsługę finansową XIV kwesty, opieki medycznej, ochrony: Mateusza Woźniaka, Dominika Wróbla, Straży Miejskiej, Jacka Zagajewskiego za umieszczenie przy bramach transparentów z napisem „RATUJMY ZABYTKI CMENTARZA W WIELICZCE!”.Każdy kwestarz otrzymał od KPW dyplom-podziękowanie z „CEGIEŁKĄ na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” i wynikiem XIV kwesty.Artykuł Jadwigi Dudy pt. „Prawie 18 tysięcy na odnowę zabytkowych nagrobków” ukazał się w gazecie „Głos Wielicki” z listopada 2019 r.
Opracowała  Jadwiga Duda.

Zobacz galerię obrazków:
http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,20D0DDDA10E31535523FD92634F34D93BCF2F67C#/