ROPS. Od potrzeb do rozwiązań. Tworzymy przestrzeń do godnego życia Małopolan

Zapraszamy na spotkanie Grupy ds. Innowacji działającej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy, które odbędzie się 25 października 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 32. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 11.00 do 15.30.

Podczas spotkania odbędą się konsultacje społeczne Innowacji, które stanowią nowe rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych dla Osób Zależnych. Konsultowanymi Innowacjami będą: Nawigacja głosowa osób zależnych- NGOZ. Innowacja ta skierowana jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcja wzroku. Jej celem jest wspieranie samodzielności osób zależnych w codziennym życiu. Innowacyjność rozwiązania polega na połączeniu nawigacji głosowej z wykorzystaniem sieci w nowoczesnej technologii. Następna konsultacja będzie dotyczyć Innowacji- Senior Cuder czyli gra o sens życia. Jest to Innowacja skierowana do osób 65+. Polega ona na zaprojektowaniu gry „Senior CUDER”, której celem jest poprawa funkcjonowania i jakości życia seniorów. Trzecią konsultowaną Innowacją będzie Usługobela. Usługobela jest narzędziem diagnostycznym skierowanym do osób z niepełnosprawnościami i starszych. Innowacyjność tej metody polega na zastosowaniu narzędzia- elektronicznej tabeli z bazą danych- stworzonej przez specjalistów z rożnych sektorów. Innowacja ma na celu ułatwienie diagnozowania potrzeb osób zależnych w środowisku lokalnym.

Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii, uwag oraz sugestii odnośnie przedstawionych Innowacji Społecznych.

Potwierdzenie swojego udziału proszę zgłaszać do 21.10.2018 roku na adres e-mail: kgronska@rops.krakow.pl.

            Liczba miejsc jest ograniczona-decyduje kolejność zgłoszeń.