31 marca 2020 r. Kiedy dowiemy się, czy dziś musimy mieć sporządzone sprawozdanie finansowe?

Jest ostatni dzień standardowego terminu sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych NGO. Jest zapowiedź przesunięcia terminów sprawozdawczych. I jest nadal nieuchwalona „Tarcza”, która na takie przesunięcie terminów pozwala. Zbieramy informacje o sprawozdaniach finansowych organizacji pozarządowych.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/31-marca-2020-r-kiedy-dowiemy-sie-czy-dzis-musimy-miec-sporzadzone-sprawozdanie-finansowe?nws_job=ceff26b5-48e0-4ff4-9ec8-7a706261992c&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=01.04.2020