40 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis!, a 17-te z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka”: Kokotów

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) we współpracy z Sołectwem Kokotów i Wielickim Centrum Kultury  zapraszają 28.06. (środa) 2023.r. na godz.16.00-tą w Wieliczce do Urzędu Miasta i Gminy, do sali „Magistrat” na 40 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, a 17-te z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka”: Kokotów. Spotkanie jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.  W ramach spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” – seria: „Wsie w Gminie Wieliczka” została zapoczątkowana w 2003 r. Dotychczas z 29 wsi w Gminie Wieliczka były już zaprezentowane wsie:  Podstolice, Czarnochowice, Mietniów, Byszyce, Grabie, Gorzków, Grajów, Mała Wieś, Janowice, Dobranowice, Śledziejowice, Sygneczów, Węgrzce Wielkie, Jankówka, Koźmice Małe, Chorągwica.

Kokotów położony jest w północno-wschodniej części Gminy Wieliczka. Graniczy od południa z wsiami: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany,  od wschodu – Węgrzece Wielkie, od północy z Grabiami i Brzegami, od zachodu z miastem Kraków.  Początki osadnictwa na tym terenie  sięgają młodszej epoki kamienia –  neolitu i tu odnotowano wiele stanowisk archeologicznych z pradziejów i średniowiecza. W 2015 r. we wsi odkryto cmentarzysko kultury łużyckiej.  Niegdyś przez wieś prowadził szlak królewski z Krakowa do Niepołomic W 1347 r. Kokotów i Śledziejowice nabył Mikołaj Wierzynek, mieszczanin i rajca krakowski, wójt wielicki, stolnik sandomierski. Po jego śmierci majątek podzielono miedzy pięciu synów, stanowił ich własność szlachecką do I połowy XV wieku. W kolejnych wiekach zmieniała właścicieli. Na pocz. XIX w. stała się własnością rodziny  Larysz-Niedzielskich. W latach 1856-1861 wybudowano galicyjską linię kolejową im. Arcyksięcia Karola Ludwika, która przecina Kokotów na część południową z zabudową mieszkalną oraz północną z łąkami i polami uprawnymi. Obecnie znajduje się tutaj przystanek kolejowy, przez który przebiega linia kolejowa 91 Kraków Główny – Medyka. W Kokotowie od 1925 r. działa Ochotnicza Straż Pożarna.  Od 1956 r. istnieje  Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa, pod którego patronatem działa Dziecięcy Zespół Folklorystyczny. Od 1973 r. działa LKS „Strażak” – Kokotów, który w 2023 r. obchodzi 50.lecie. W tym samym roku zakończono budowę pierwszego obiektu w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej – Parku Logistycznego Kraków Kokotów. Obecnie park składa się z 4 hal magazynowych i nadal budowane są następne. W 2016 r. na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Kokotowie na Campusie Misericordiae miały miejsce główne uroczystości Światowych Dni Młodzieży 2016. Na terenie Kokotowa wybudowano bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na terenie bazy znajduje się lądowisko Kraków-Kokotów z którego od lipca 2022 roku wykonują loty śmigłowce sanitarne. Od 2010 r. w Kokotowie jest świetlica środowiskowa prowadzona przez Wielickie Centrum Kultury. Na rzecz mieszkańców Kokotowa działają dwa stowarzyszenia, od 2010 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa i od 2023 r. Stowarzyszenie „Nasz Kokotów”.  Kokotów zajmuje powierzchnię 423 ha, w 2022 r. zamieszkiwało go 2630 osób.

Spotkaniu w sali „Magistrat” towarzyszy wystawa 18 prac plastycznych młodych mieszkańców Kokotowa zgłoszonych na konkurs pt. „Moja wieś Kokotów”.

Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”, która 29.05.b.r. spotkała się w świetlicy w Kokotowie z: Pawłem Gajosem, Renatą Palińską, Ewą Chlebdą-Liszką, Kamilem Turchanem, Janem Zawiłą celem ustalenia programu 40 spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

Uwaga! O godz. 17.45 – 18.00 – z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2  nastąpi wyjazd autobusem osób zainteresowanych do Kokotowa pod kierunkiem Pana Sołtysa w celu zwiedzenia wsi. O godz. 19.00-tej w Kokotowie w świetlicy nastąpi wręczenie dyplomów i nagród  uczestnikom konkursu pt. „Moja wieś Kokotów”. Biesiadowanie gospodarzy i Wieliczan przy ognisku i muzyce. Powrót do Wieliczki 20.30.

Opracowała Jadwiga Duda
Szczegóły na plakacie w załączniku: