5.06.2020 r. – w Krakowie prezentacja „ROCZNIKA LTN-K Oddział w Krakowie im. W. Tetmajera nr 18/19”

  1. 06. 2020 r. w Krakowie przy ul. Batorego 2 odbyło się zebranie Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTN-K) Oddział w Krakowie im. Włodzimierza Tetmajera, które prowadził prezes prof. dr hab. Stanisław Palka. Tematem spotkania była prezentacja numeru 18/19 „ROCZNIKA Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTN-K) Oddział w Krakowie im. Włodzimierza Tetmajera” wydanego w 2020 r. pod redakcją Bartłomieja Gołka.  Autorów tekstów – jest ich 24 –  opublikowanych w „ROCZNIKU” na zebranie zaprosił dr Kazimierz Baścik, który z poczty przywiózł przesyłkę: 40 egzemplarzy  „ROCZNIKA”. Wydawcą publikacji są: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Autorzy tekstów otrzymali egzemplarze autorskie „ROCZNIKA”. Wśród nich była Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  autorka tekstu pt. „Henryk Kozubski – harcerz przez całe życie, społecznik, malarz nieprofesjonalny zwany Wielickim Chagallem” zamieszczonym na stronach 209-226. W „ROCZNIKU” znajdują się także Bolesława Stefana, członka KPW,  artykuły pt. „Jadwiga Węgorek. Uczennica Olgi Szerauc – mistrzyni koronko klockowej” i „Rocznik Biblioteki Kraków 2018.” Ponadto w rozdziale VIII- książki – „Okienko literackie” zostały opublikowane wiersze pt. „Jesień na Porębach” i „Duma zaduma” wieliczanki Lidii Sałabun. Wszystkim,  którzy przyczynili się do wydania „ROCZNIKA NR 18/19 – a szczególnie redaktorowi naczelnemu Bartłomiejowi Gołkowi składam wyraz wdzięczności.

Opracowała Jadwiga Duda