75. rocznica śmierci mjr. Józefa Kurasia „Ognia”(1915-1947) w Waksmundzie, rodzinnej wsi „Ognia”.

19.02. (sobota) 2022 r. w Waksmundzie koło Nowego Targu odbyła się uroczystość zorganizowana przez Fundację Pamięć i Wolność –  w 75 rocznicę ostatniej walki i śmierci  mjr. Józefa Kurasia  ps. „Ogień” i jego podkomendnych ze Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” . 21. 02. 1947 r. „Ogień” został otoczony przez grupę operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  (KBW) w Ostrowsku, wsi sąsiadującej z Waksmundem.   Po nieudanych próbach wydostania się z okrążenia usiłował popełnić samobójstwo na strychu jednej z chałup. Zmarł  22 .02. 1947 r. w szpitalu w Nowym Targu. Miejsca pogrzebania jego ciała nie udało się odnaleźć do dziś.

19.02.b.r. o godz.11.00-tej w Waksmundzie w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej  została i odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji mjr. Józefa Kurasia i jego żołnierzy z udziałem ich rodzin.  Po nabożeństwie  Jan Kuraś z Waksmundu zaprosił do wypowiedzi: Jana Józefa Kasprzyka, ministra ds. kombatantów i osób represjonowanych, a następnie Marcina Tatarę, który odczytał list od wojewody małopolskiego Łuksza Kmity. Po wypowiedziach  z programem artystycznym słowno-muzycznym wstąpiła grupa miejscowej młodzieży w strojach regionalnych. Następnie kolumna uczestników uroczystości na czele z pocztami sztandarowymi udała się na miejscowy cmentarz. Tu przy  grobach żołnierzy „Ognia” i mogile zamordowanych przez Niemców podczas dwóch pacyfikacji mieszkańców Waksmundu z tablicą z napisem: „POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ – OFIAROM TERRORU HITLEROWSKIEGO W LATACH 1939 – 45”, której wypisano imiona i nazwiska blisko 50 ofiar – odczytano Apel Poległych, składano wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy uroczystości udali się  do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie spożyli obiad.  Na uroczystości byli obecni: lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, wojska, innych służb mundurowych oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych. Między innymi był sztandar Koła Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) z chorążym Stanisławem Dziedzicem, przybocznymi, por. Bogumiłem Zapałą, Bogumił Grotowski ze Związku Piłsudczyków w Krakowie.  W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”:  Jadwiga Duda, prezes, Grażyna Kowal, v-ce prezes i Marian Sipióra. Od Jana Jańca otrzymaliśmy Miesięcznik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość „ORZEŁ BIAŁY” z lutego 2022 r.  a od Cecylii Radoń, wicedyrektor Oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej publikację Dawida Golika, Macieja Korkucia pt. „Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”  i gazetę pt. „Żołnierze  Wierni Ojczyźnie – w 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”-  Dziękujemy.  Do udziału w wydarzeniu zaprosił nas  Stanisław Dziedzic, przewodniczący Koła Wieliczka ŚZŻAK bez uprawnień kombatanckich. Dziękujemy.

Opracowała Jadwiga Duda