ABC zarządzania wolontariatem

Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu wolontariatu  „ABC zarządzania wolontariatem”.

Tematyka szkolenia:
– Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 

Szkolenie odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie.

Załączniki:

  1. PROGRAM SZKOLENIA
  2. Formularz zgloszeniowy ABC
  3. Zaproszenie na Szkolenie dla koordynatorów