AKADEMIA BYCIA DOROSŁYM

 WARSZTATY PROFILAKTYCZNE w Niepołomicach

 W dniu 10 maja br. młodzież z powiatu wielickiego wzięła udział w warsztatach profilaktycznych w ramach programu „Akademia bycia dorosłym” nt. „Narkotyki-dopalacze- czym są i jakie zagrożenie niosą” organizowanego przez Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie. Celem zajęć było wyposażenie młodzieży w wiedzę nt. zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z  substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki, dopalacze.
W trakcie warsztatów został zaprezentowany film nt. szkodliwości narkotyków i dopalaczy czym pobudził myślenie młodych ludzi i zachęcił  do dyskusji o niekorzystnym wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Uczestnicy w ramach pracy w grupach stworzyli mapy myśli, na których umieścili najważniejsze informacje. Ćwiczenia praktyczne poszerzyły znacznie wiedzę młodzieży nt. uzależnień.  Forma zajęć sprzyjała swobodnym i uczciwym wypowiedziom uczestników, co z kolei pozwalało na korektę błędnych informacji oraz umożliwiło głębszą refleksję odbiorcom programu. Uczestnicy warsztatów określili je jako ciekawe i chętnie wzięliby udział w kolejnych. Projekt „Akademia bycia dorosłym” jest współfinansowany ze środków powiatu wielickiego.

Fot.  Młodzież tworzy mapy myśli.

 Tekst i zdjęcia Karolina Chojna