Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+

Najnowszy projekt Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, skierowany do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych  lub biernych zawodowo, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, olkuski oraz miasto Kraków.

Projekt „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”  to możliwość wzięcia udziału w szkoleniach (bonach szkoleniowych), stażach zawodowych oraz zatrudnieniu subsydiowanym. Oferujemy wsparcie ze strony doradcy zawodowego, pośrednika pracy,  psychologa oraz coacha. Zapewniamy opiekę na osobami zależnymi (zarówno osobami starszymi jak i dziećmi), zwrot kosztów dojazdu, badań lekarskich oraz egzaminów. Dla uczestników zaplanowano także oferty stypendiów stażowych/szkoleniowych. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Zapraszamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych w wybranej siedzibie Centrum Wsparcia „Kolping”. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.

W załączniku przesyłam zdjęcia ulotek, na których odnajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje oraz kontakty. Jeśli to możliwe bardzo proszę o umieszczenie  ulotek na Państwa stronie internetowej lub/oraz fanpage na Facebooku. Istnieje możliwość wysyłki papierowych ulotek. W razie zainteresowania bardzo proszę o przesłanie danych teleadresowych.


Martyna Wójtowicz-Szczepańska
Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel.   +48 12 418 77 67
fax.  +48 12 418 77 76
MWojtowicz@kolping.pl
www.kolping.pl