Aktywny Senior – rozpoczynamy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2023 – 2024 z alokacją 1 mln zł!

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie realizuje w regionie politykę sprzyjającą budowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom poprzez w szczególności stały rozwój oferty dedykowanej osobom starszym, rozwijanie idei partycypacji czy też dbałość o wsparcie najbardziej potrzebujących.

Więcej informacji:
https://rops.krakow.pl/aktualnosci/aktywny-senior-rozpoczynamy-nabor-ofert-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-lata-2023-2024-z-alokacja-1-mln-zl