Ruszył nabór do programu grantowego Fundacji ORLEN Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. Do rozdania czekają granty w wysokości 7 000 zł

Więcej informacji:
https://fundacja.orlen.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/Strony/Ruszy%c5%82-nab%c3%b3r-do-programu-grantowego-Fundacji-ORLEN-CZUWAMY!-PAMI%c4%98TAMY!-.aspx

PPK. Jak informować pracowników i zbierać od nich deklaracje

Realizowanie przez organizacje pozarządowe obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi wiąże się w kwietniu z podpisaniem umowy z firmą prowadzącą PPK (obowiązek zawarcia umowy dotyczy nawet takich NGO, w których nikt do PPK nie chce przystąpić). Na podpisanie umowy jest wyznaczony termin. Ale zanim to zrobimy, trzeba najpierw ustalić sporo w samej organizacji z naszymi pracownikami. A zacząć trzeba od informacji.
Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/ppk-jak-informowac-pracownikow-i-zbierac-od-nich-deklaracje?nws_poradnik=a8f2fe5f-ed54-4e3a-85f6-c61b74cb8666&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=12.04.2021

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

UBS 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

oraz FUNDACJA MAŁOPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

zapraszają do wzięcia udziału w II edycji programu pn. wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. 

Jeśli reprezentujesz podmiot ekonomii społecznej i masz pomysł na realizację działań, które pomogą Twojej organizacji przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID -19,
a jednocześnie chcesz wspierać społeczności lokalne
– pokaż nam swój pomysł.

Mamy do przekazania 50 tys. zł na wsparcie 5 organizacji!!!

Jakie warunki musisz spełnić jako podmiot?

  • masz siedzibę i prowadzisz działania na terenie Małopolski
  • posiadasz zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzisz odpłatną działalność statutową
  • zatrudniasz na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę

 Dowiedz się więcej na:
www.es.malopolska.pl (http://es.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-program-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pn-wespol-wspieramy-ekonomie-spoleczna-edycja-2021) lub www.mfes.pl (http://mfes.pl/aktualnosci/program-wespol-edycja-2021/)