Finaliści Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych

Nasza szkoła i reprezentujący ją uczniowie otrzymali zaszczytny tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych.

Program „Ekonomia na co dzień” to program, który pozwala młodym ludziom wejść w świat zagadnień ekonomicznych i uczyć postaw przedsiębiorczych. Wszyscy uczniowie realizujący program „Ekonomia na co dzień” mieli szansę wziąć udział w Ogólnopolskim Forum Ekonomicznym Młodych.

Hasłem przewodnim Forum było „Przedsiębiorczo – co się teraz liczy?”. Zespoły uczniów miały za zadanie inicjowanie edukacji finansowej i ekonomicznej w dowolnej formie jak np. wystawy, happeningi, foldery, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu. Zespoły uczniów planowały i realizowały działania zgodnie z ich pomysłem na formę i sposób edukacji bliższej i dalszej społeczności.

Założeniem programu było zainspirowanie młodzieży do interdyscyplinarnych aktywności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz angażowanie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Adresatami inicjowanych przez uczniów działań była społeczność klasowa, szkolna oraz środowisko lokalne.

W ramach działań ekonomicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach powstała Spółdzielnia Uczniowska i Sklepik Uczniowski „Stonka”. Podjęte działania zgłoszono do konkursu ekonomicznego. Spośród 60 tys. uczniów realizujących program, tylko 11 szkół z całej Polski zakwalifikowało się do Finału Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych w tym przedstawiciele naszej szkoły.

Finalistów zaproszono do Warszawy, gdzie podczas dwudniowego pobytu zwiedzili Warszawę i wzięli udział w Finale Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych. Gala forum miała miejsce w auli Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uczestników przywitał rektor uczelni dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH; oraz Agnieszka Predygier koordynator programu z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Każdy zespół prezentował działania szkolne związane z ekonomią oraz rozwiązywał test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Szkołę reprezentowali uczniowie Aleksandra Lebiest, Maria Sułek i Jakub Stafiński pod kierunkiem pani Renaty Palińskiej.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z NGO za 2022 rok

Rada Powiatu Wielickiego, po zapoznaniu się w dniu 19.04.2023 roku ze sprawozdaniem z  realizacji „Rocznego Programu  współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2022 rok”  przyjęła oficjalnie dokument na posiedzeniu w dniu  5 czerwca 2023 roku

Załączniki: