Bolesław V Wstydliwy w Mediatece

Spotkanie promocyjne wokół książki Karoliny Maciaszek pt.” Bolesław V Wstydliwy książę krakowski i sandomierski 1226-1279 Długie panowanie w trudnych czasach”

23 VII 2021 r., godz. 15, Wielicka Mediateka, pl. Mieczysława Skulimowskiego 3, Wieliczka

W rozmowie o księciu Bolesławie Wstydliwym i jego czasach wezmą udział:
dr Karolina Maciaszek, Autorka publikacji
prof. dr hab. Krzysztof Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Janusz Grabowski, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Książka jest pierwszą w polskiej historiografii pełną biografią księcia Bolesława V Wstydliwego. Sylwetka księcia krakowskiego i sandomierskiego została w niej zaprezentowana na szerokim tle epoki. Rola Bolesława Wstydliwego w dziejach Polski XIII wieku była szczególna, a panowanie bardzo długie i naznaczone wieloma trudnościami. Autorka, Karolina Maciaszek, przedstawiła wszystkie sfery aktywności politycznej i gospodarczej władcy, opierając swoją narrację na gruntownej analizie źródeł historycznych i bogatej literaturze przedmiotu. Niezwykle ciekawie prezentują się aspekty związane z życiem prywatnym księcia, polityką wewnętrzną i zagraniczną, urzędniczym otoczeniem władcy, stosunkami gospodarczymi, wreszcie te dotyczące spuścizny po panowaniu Bolesława V Wstydliwego i walk dynastycznych o spadek po jego rządach.

Tak szerokie spojrzenie, aczkolwiek z dominantą dziejów politycznych, bliskie jest kompletnej panoramie i wpisuje się w nurt biografii Henryka Brodatego Benedykta Zientary czy wcześniejszej klasycznej i modelowej monografii na temat Mieszka Starego Stanisława Smolki z wielką panoramą dziejową w tle.

                                 z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Brachy

W dyskusji podjęte zostaną przede wszystkim tematy związane z rolą Bolesława Wstydliwego jako gospodarza, władcy i fundatora, ze szczególnym uwzględnieniem lokacji, polityki monetarnej i solnej. Nie zabraknie w niej miejsca dla idei odnowienia Królestwa Polskiego w XIII wieku oraz nowej interpretacji legendy o pierścieniu św. Kingi i udziału Bolesława i Kingi w dziele rozwoju górnictwa soli. Zaproszeni goście wyjaśnią, czy Bolesław był rzeczywiście „Wstydliwy” i zaprezentują niezwykle ciekawe otoczenie władcy.

Karolina Maciaszek, Bolesław V Wstydliwy książę krakowski i sandomierski 1226-1279 Długie panowanie w trudnych czasach. ISBN 978-83-7730-403-7, format A5, oprawa twarda, s. 752, wyd. I, Kraków 2021
Patronat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka