Nabór na członków komisji konkursowej

Nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin zgłaszania ofert od 25 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.

Zarządzenie o naborze kandydatów (komplet) DPS
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy DPS
Załacznik nr 2 – informacja RODO DPS
Załącznik do Zarządzenia – ogłoszenie DPS
Zarządzenie Starosty nabór na członków komisji DPS

Regiony# REGIONALIZMY# MAŁE OJCZYZNY

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  zaprasza 25.01. (środa) 2023.r. na godz.16.00-tą na 35 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! „Rocznik „Małopolska-regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” tomy: 23 (2021) i  24 (2022) a w nim m.in.  „Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2017-2022”.

Spotkanie odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka  i Marszałka Województwa Małopolskiego.  Jest organizowane we współpracy z  Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.

Na wstępnie spotkania występ grupy dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” z Raciborska pt. „Obrazek krakowski z kolędami” z choreografem Januszem Przepiórą i   kierownikiem muzycznym Maciejem Ziobro. Zespół działa pod opieką Stowarzyszenia „Pogórze Wielickie”.

  1. Słowo wstępne: Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Iwona Górny, redaktor wydawniczy rocznika „Małopolska: regiony-regionalizmy-małe ojczyzny”, Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
  2. Prelekcje-prezentacje:

– Teresa Ortyl – „Od typografii – nad obłoki. Witolda Chomicza związki z Ziemią Sadecką i jej folklorem”.

– Tatiana Midura – „Pamięć o mogiłach epidemicznych – przykład Parafii Zagórsko”.

– Mateusz Radomski – „Powrót po latach (recenzja. Partyzanckie wspomnienia, T. 3, red. Konrad Kulig, Mateusz Radomski, Olkusz 2021)

–  Dorota Strojnowska – „Projekt Dobry Sąsiad – dobra pamięć”.

– Andrzej Bogunia-Baczyński – „Pytlówka”. Wspomnienie wycieczki dialektologicznej polonistów.”

–  Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”.  -„Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2017-2022.”

Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda,  prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”.  

Opracowała Jadwiga Dud

„ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025.
Jest to konkurs, który może zainteresować podmioty ekonomii społecznej (w tym NGO), działające w Państwa gminie/powiecie; warto informację przekazać zwłaszcza tym organizacjom, które mają w swej ofercie i chcą rozwijać usługi społeczne – obszar 2 jest dla nich.

Nabór wniosków trwa od dziś do 16 lutego!!!

DZIAŁANIA WSPIERANE W RAMACH PROGRAMU:

Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii
społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej.

Minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000 zł. Pula środków w tym naborze: 100 000 000 zł.

Wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (szczegóły dot. wykluczeń na str. 9 Regulaminu)

Dokumenty: program oraz regulamin dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-dot-wsparcia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej—inwestycja-a431-kpo

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a431-programy-wsparcia-inwestycyjnego-umozliwiajace-w-szczegolnosci-rozwoj-dzialalnosci-zwiekszenie-udzialu-w-realizacji-uslug-spolecznych-oraz-poprawe-jakosci-reintegracji-w-podmiotach-ekonomii-spolecznej/

Z poważaniem,
Marta Bohdziewicz – Lulewicz
Konsultant ds. współpracy
Dział Ekonomii Społecznej

   

(+48) 12 422 06 36 w. 26
(+48) 728 431 379
mlulewicz@rops.krakow.pl

   

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Adres do korespondencji:
30-070 Kraków, ul. Piastowska 32
tel. (+48) 12 422 06 36
www.rops.krakow.pl
FB – @ROPS.Krakow