Co poza dotacjami? Źródła finansowania NGO na gorsze czasy

Organizacje pozarządowe korzystają z różnych źródeł finansowania swojej działalności. Większość z nich wybiera realizację zadań publicznych czyli dotacje od administracji. To jednak oznacza procedury i małą elastyczność – nie na czas epidemii. Z jakich źródeł mogą jeszcze korzystać NGO-sy, i które z nich sprawdzą się dziś.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/co-poza-dotacjami-zrodla-finansowania-ngo-na-gorsze-czasy?nws_important=80a6b5e5-a596-4c76-9b08-745464952d4b&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=06.04.2020