Decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/decyzja-rzadu-ngo-sy-objete-nizszymi-stawkami-za-gaz?nws_all=8da6c26b-7c3d-419b-a6dc-35df52606359&utm_source=nws_all&utm_medium=email&utm_campaign=13.01.2022