Dostępność a NGO-sy. Wyjaśnienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami to zestaw obowiązków, które dotyczą również organizacji pozarządowych. NGO-sy wciąż jednak mają trudności w zorientowaniu się, kiedy i w jakim stopniu muszą stosować przepisy. Publikujemy wyjaśnienia z Wydziału Dostępności Departamentu EFS w MFiPR.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/dostepnosc-a-ngo-sy-wyjasnienia-ministerstwa-funduszy-i-polityki-regionalnej?nws_poradnik=820cc00b-77ca-45f9-a334-658514fe267d&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=21.02.2022