Dotacja od administracji publicznej dla organizacji. Jak wypełnić formularz wniosku (mała dotacja, konkurs ofert)

Publikacja kierowana do stowarzyszeń (w tym klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych), fundacji, a także innych organizacji społecznych (kościelnych, spółdzielni socjalnych i spółek non profit), które mają prawo ubiegania się o publiczne pieniądze w postaci dotacji (w ramach małej dotacji lub w konkursie ofert).

Załączniki: