Dotacje celowe MSWiA: Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na 2022 rok na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/353401-dotacje-celowe-mswia-ochrona-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych.html?nws_funds=9f510233-5213-4e43-9429-ba975c782704&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=03.06.2021