Dotacje dla klubów sportowych na 2019 rok

W dniu 4 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o przyznaniu dotacji w ramach otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2019 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach: