Dotacje na zabytki na 2024 rok – przyznane

W dniu 5 lutego 2024 roku Rada Powiatu Wielickiego podjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru wniosków na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu wielickiego .

Szczegóły w załączniku: