Dotacje na zabytki – rozstrzygnięcie naboru

W dniu 5 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę
o rozstrzygnięciu otwartego naboru o dotacje na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze
powiatu wielickiego.
Przyznano dotacje dla:
1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ducha św. w Podstolicach – 48 500,00 zł
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowizięcia NMP w Grabiu – 30 442,50 zł

Szczegóły w załączniku: