EtnoPolska 2021. Nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/334819-etnopolska-2021-nabor-wnioskow.html?nws_funds=6f2d9743-1f3f-49fe-8176-cdb18d43be7b&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=24.12.2020