FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE – terminy spotkań


3 kwietnia ruszyła trzecia edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się
5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie woj. małopolskiego.

Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych.

 

Harmonogram najbliższych szkoleń:

1.

http://www.malopolskalokalnie.pl/index.php/aktualnosci/16-subregion-1-bis/50-znamy-terminy-pierwszych-spotka%C5%84-informacyjnych-fio-ma%C5%82opolska-lokalnie-w-krakowie-i-powiecie-wielickim.html

 

2.

http://www.malopolskalokalnie.pl/index.php/aktualnosci/16-subregion-1-bis/49-jak-przygotowa%C4%87-projekt-i-wype%C5%82ni%C4%87-wniosek-do-konkursu-fio-ma%C5%82opolska-lokalnie.html

 

3.

 

https://www.facebook.com/events/1507717639241061/

 

4.

https://www.facebook.com/events/1798726707122226/