Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału
w Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny
i Wychowania, które odbędzie się
w sobotę 29 września 2018 r.
w Krakowie
.
Jest to część szerszego projektu pn. „Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”, realizowanego
w województwach Małopolskim i Lubelskim a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 Adresaci:
Forum w Krakowie adresowane jest do reprezentantów organizacji z terenu woj. małopolskiego (stowarzyszenia, fundacje, związki, itp.) oraz grup niesformalizowanych, dla których rodzina lub wychowanie są głównymi obszarami zainteresowań, jak i do tych, które podstawową działalność prowadzą w innych dziedzinach, ale dobro rodzin i bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży uważają za wartości fundamentalne.

Zapraszamy zarówno większe organizacje jak i podmioty czy inicjatywy mniejsze, lokalne i mniej doświadczone. Zaproszenie kierujemy także do liderów środowisk nieformalnych i aktywnych społecznie rodziców.

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do spotkania się przedstawicieli różnych podmiotów, do wzajemnego poznania siebie i swoich działalności,
do wymiany doświadczeń i inspiracji. Zamierzeniem organizatorów jest też udzielenie wsparcia tym, którzy są otwarci na współpracę z innymi przy realizacji projektów, przy poszukiwaniu funduszy itp. W trakcie Forum planujemy również czas na dyskusję n.t. możliwości „sieciowania”, zawiązywania koalicji oraz integrowania organizacji i środowisk, w celu zwiększania siły oddziaływania dobrych inicjatyw.
W zgłoszeniu uczestnictwa prosimy o wskazywanie tematów lub obszarów zainteresowań do pracy w grupach (zob. Informacje uzupełniające) oraz propozycji merytorycznych i organizacyjnych do Forum albo wykraczających poza to spotkanie.
Organizatorzy są otwarci na nowe pomysły, które mogą pomóc zrealizować oczekiwania i potrzeby animatorów życia społecznego w kwestiach wychowawczych i rodzinnych.

W załącznikach program Forum i informacje uzupełniające.

Organizatorzy
Na Forum zaprasza Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.
Przy realizacji całego projektu współpracujemy z grupą organizacji: Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Stowarzyszenie Klucz Muszyński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Dom Pojednania i Spotkań im. M.Kolbego, Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA, Instytut Rozwoju Społecznego, Koalicja Obywatelska DLA RODZINY. W planowaniu działań wychowawczych korzystamy m.in. z zaplecza eksperckiego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Po zakończeniu projektu w woj. Małopolskim i Lubelskim planujemy od 2019r. podobnymi działaniami objąć także inne regiony Polski.

Miejsce: Akademia Ignatianum, Kraków, ul. Kopernika 26.

Koszty: Forum pokrywane są z Funduszu FIO. Uczestnicy z miejsc oddalonych od Krakowa będą mogli otrzymać dofinansowanie do kosztów dojazdu..

Zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 12 września, na załączonym formularzu lub za pośrednictwem formularza online.

Z jednej organizacji można zgłosić więcej niż jedną osobę. Na zgłoszenia lub zapytania przesłane do 24 sierpnia możemy odpowiadać z opóźnieniem (sezon urlopowy).

Materiały informacyjne o projekcie są dostępne także na stronie internetowej SChDW: http://www.schdw.org.pl/wiadomoscim/forum-inicjatyw-na-rzecz-rodziny-i-wychowania

W imieniu Zarządu SChDW,
Wojciech M. Słonina
Jacek Gazda
Zbigniew Barciński

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW)
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
Tel./fax 12 430 31 45, tel. kom: 792 768 002
e-mail: gazda@schdw.org.pl
http://www.schdw.org.pl/
facebook.com/wychowanie

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania z siedzibą 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, kontakt za pośrednictwem adresu: biuro@schdw.org.pl

Załączniki:
1. Program Forum Inicjatyw Informacje uzupełniające_Forum Zgłoszenie-formularz na Forum

2. Informacje uzupełniające_Forum

3. Zgłoszenie-formularz na Forum