Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/287056-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe-287056.html?nws_important=36e9a06f-1386-44a3-8058-fa8e21e53b7c&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=11.07.2019