Oświadczenie uczestnika turnieju w związku ze stanem epidemii COVID-19 (4) (1)