Informacja dot. Spotkań konsultacyjnych proj. z MKDNiS modelu udostępniania kultury osobom ze szczególnymi potrzebami

MKDNiS, PFRON i Fundacja Kultury bez barier realizuje projekt „Kultura bez barier”. W jego ramach powstaje model udostępniania oferty instytucji kultury osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Model ten następnie zostanie pilotażowo wdrożony w ramach konkursu grantowego, w którym m.in. samorządowe instytucje kultury będą mogły ubiegać się o granty w wysokości do 250 000 zł na realizację we współpracy z organizacjami pozarządowymi zadań poprawiających dostępność ich oferty.

Nabór do konkursu grantowego planowany jest na grudzień 2021, a już 14 i 15 października odbędą się w formule online spotkania konsultacyjne projektu modelu udostępniania oferty.
Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 12 października 2021 r.

Informacje o spotkaniach, projekt ww. modelu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie PFRON pod adresem https://bit.ly/2YfwkY5       

Kontakt w sprawie: tel.: 22 50 55 370,    kultura@pfron.org.pl

Więcej informacji o samym projekcie znajduje się pod  adresem: http://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Z poważaniem,

Tel: (22) 60-171-95

Elżbieta Skorupska

Departament Administracji Publicznej
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
elzbieta.skorupska@mswia.gov.pl
www.kwrist.mswia.gov.pl