Jak NGO zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [instrukcja]

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Tłumaczymy, jak w praktyce realizować nowy obowiązek.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja?nws_job=e195af65-cd60-4b2d-91bd-c820d992b2ca&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=19.11.2021