Jak pomagać? Jak korzystać z pomocy? Zbiórki, darowizny i inne sposoby wspierania organizacji pozarządowych

Są organizacje pozarządowe, które z ofiarności publicznej korzystają stale i na co dzień – są też takie, których działania zasilane są dzięki dobroczynności w sytuacjach kryzysowych i nagłych. Na pewno jednak zarówno osoby prywatne, jak i firmy wykazują większą ofiarność i szczodrość właśnie w czasach trudnych. Dla tych, którzy chcieliby z tej szczodrości skorzystać, jak również dla tych, którzy właśnie teraz oferują swoje wsparcie, zbieramy najważniejsze informacje o pomocy tego typu.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/jak-pomagac-zbiorki-darowizny-i-inne-sposoby-wspierania-organizacji-pozarzadowych?nws_important=757a972a-b6da-460e-b71e-bf25ecc23a5e&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=03.03.2022