Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą w 2023 roku [instrukcja]

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2023 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i wysyła elektronicznie. Opisujemy krok po kroku, jak ma to zrobić NGO z działalnością gospodarczą.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-i-podpisac-sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej-z-dzialalnoscia-gospodarcza-w-2023-roku-instrukcja?nws_poradnik=f8b132de-3e7e-403b-9842-1194e7767be0&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=06.03.2023