Karate w czasach zarazy

Nawiązując do tytułu powieści Gabriela Garcii Marqueza pt. „Miłość w czasach zarazy” działający już 11 lat Wielicki Klub Karate Kyokushinkai postanowił pokazać, że mimo trudności trwamy na drodze karate oraz dbamy o swoje zdrowie przestrzegając zasad narodowej kwarantanny. Swój praktyczny przejaw to troska o siebie i wszystkich zainteresowanych treningami karate kyokyshinkai z wszystkich sekcji naszego klubu, jak też spoza znalazła w pojawiających się na stronie internetowej sympatyków naszego stowarzyszenia dwa razy w tygodniu treningach będących pomocą i wskazaniem dla ćwiczących. Nawet gdyby pominąć fakt, że wśród członków naszego klubu są zawodnicy
i medaliści mistrzostw rożnego szczebla to nie da się nie wspomnieć, że tym działaniem Wielicki Klub Karate Kyokyshinkai znalazł się na „symbolicznym podium”, bowiem inicjatywę treningów online podjął, jako jeden z pierwszych w Polsce tym samym stając się przykładem do naśladowania dla innych. Jako, że karate to sztuka walki mająca rozwijać nie tylko ciało ćwiczących, ale też ich ducha, WKKK ma w planach poszerzenie obszaru swych działań o publikowanie krótkich „wykładów” na temat historii sztuk walk
z naciskiem na okres „okinawski” oraz inne tematy związane ze sztukami walk.

Remigiusz Wierzbicki
Sekretarz Zarządu WKKK