Kierunek – Łotwa

Stowarzyszenie Novuss Polska zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Kierunek – Łotwa” – poznajemy kulturę i tradycje krajów nadbaltyckich.