Koniec konsultacji społecznych dotyczących przyznawania nagród za wyniki sportowe dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

20 listopada 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

informacja o konsultacjach umieszczona była na portalu organizacji pozarządowych , 
w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Projekt dokumentu wysłano mailem do organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych z terenu powiatu wielickiego z prośbą o zajęcie stanowiska.

W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi, wniosków i opinii do konsultowanego dokumentu