Koniec konsultacji społecznych dotyczących ustanawiania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wyniki sportowe

20 listopada 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego   w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji umieszczona była na portalu organizacji pozarządowych, w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Projekt dokumentu wysłano mailem do organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych z terenu powiatu wielickiego z prośbą o zajęcie stanowiska.

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani propozycje