Konkurs fotograficzny – Samotne drzewo

Wielu z nas lubi robić zdjęcia, a często obiektami stają się elementy otaczającej przyrody. Dom Kultury „Siedlisko” w Podłężu, z którym od 1 kwietnia ściśle współpracuje i współzarządza nasze stowarzyszenie organizuje konkurs fotograficzny pt. „Samotne Drzewo”. Tym razem zaproszenie kierujemy do osób dorosłych, zarówno amatorsko jak i zawodowo zajmujących się fotografią.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w poniższym linku z wydarzeniem:

https://www.facebook.com/events/594398861520284

Zapraszamy do udziału, ponieważ nie tylko przewidujemy nagrody, ale również chcielibyśmy konkurs zakończyć wernisażem i wystawą, którą z przyjemnością zaprezentujemy w naszym przyrodniczym Domu Kultury.

Dlaczego samotne drzewo?

Tematem i celem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, a także zwrócenie uwagi na rolę samotnych drzew i zadrzewień w polskim krajobrazie, szczególnie na ich ogromny wpływ dla zachowania bioróżnorodności.

Widok samotnych drzew na tle pół i łąk, z wschodzącym lub zachodzącym z tyłu słońcem, dla większości odbiorców będzie miał walory głównie estetyczne. Takie obiekty na linii horyzontu to swoiste łamanie monotonii krajobrazu, przykuwające i cieszące oczy obserwatora. Jednak z punktu widzenia ekologii najważniejszą rolą tych drzew jest ogromny wpływ na ekosystemy, których są nierozerwalną częścią. Istnienie i zachowanie takich drzew w krajobrazie rolniczym jest bowiem niezbędne dla utrzymania różnorodności gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów. Im starsze drzewo, tym większy jest jego w tym udział. Wiele gatunków zwierząt wykorzystuje je do odbycia lęgów lub jako schronienie. W gałęziach ptaki budują swoje gniazda lub wykorzystują istniejące dziuple, z których także chętnie korzystają małe ssaki np. nietoperze czy liczne gryzonie. Zakamarki pnia to miejsce życia dla wielu gatunków owadów, w tym os, szerszeni i dzikich pszczół, jak również chrząszczy i ich larw. Stopniowe obumieranie gałęzi i fragmentów pnia chętnie kolonizują grzyby i porosty. Podczas załamania pogody i niekorzystnych warunków atmosferycznych w dziuplach, pruchnowiskach, spękaniach pnia lub odstającej korze schronienie znajdują płazy, gady i liczne stawonogi. Także ludzie od wieków korzystali z cienia takich drzew w upalne letnie dni podczas żniw, spacerów lub wycieczek, a dodatkowo jeśli były nimi rosnące na miedzy jabłonie, grusze lub śliwy z ich owoców. Warto o tym pamiętać, mówić i edukować ponieważ polski krajobraz się zmienia, a takich wyjątkowych punktów, jak samotne drzewa, ubywa ze szkodą dla nas wszystkich.