Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Więcej informacji
https://fundusze.ngo.pl/361142-konkurs-grantowy-z-fundacja-pzu-po-lekcjach-361142.html?nws_funds=35d1093c-0db7-419c-bc7c-6d2375646249&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=09.09.2021