Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór  w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.
To już IX edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną.

Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach (o czym szerzej w załączniku). Wybieramy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej – czyli przedsiębiorstwo, które działa w Małopolsce już ponad 2 lata, ale także nagradzamy Debiut Roku (czyli podmiot, który działa min. 1 rok).
W tych dwóch kategoriach bierzemy pod uwagę nie tylko twarde wyniki z działalności gospodarczej, ale przede wszystkim działania społeczne – aktywizujące pracowników i podopiecznych, działalność na rzecz społeczności lokalnych np. świadczenie ważnych usług dla mieszkańców czy rozwoju lokalnego.

Oprócz kategorii głównej, konkurs nagradza również najlepsze samorządy i firmy komercyjne, które współpracują z podmiotami ekonomii społecznej. Ponadto, w tegorocznej edycji mamy nową kategorię, adresowaną do klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Samorządy mogą zgłaszać działające na swoim terenie podmioty reintegracyjne, rekomendując prowadzone przez nie działania aktywizujące.

W ramach Konkursu przewidziano nagrody w każdej kategorii. Są to przede wszystkim nagrody finansowe bądź rzeczowe, a także prawo do posługiwania się uzyskanym tytułem. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się w tę inicjatywę! Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września!

Proszę o rozpowszechnianie informacji o Konkursie na Państwa stronach i profilach facebookowych, a także o przesłanie jej do działających na Państwa terenie fundacji i stowarzyszeń. Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym profilu FB, aby być na bieżąco zachęcamy do polubienia: https://www.facebook.com/Ma%C5%82opolska-Ekonomia-Spo%C5%82eczna-2021787938047625/

============

Maria Brzeziak
Starszy specjalista
logo_rops (+48 12) 422 06 36 w. 26
logo_rops (+48) 728 431 379
logo_rops mbrzeziak@rops.krakow.pl