Konkurs MON: „Niepodległość to Nasza Sprawa”

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Niepodległość to Nasza Sprawa.
Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/360485-konkurs-mon-niepodleglosc-to-nasza-sprawa.html?nws_funds=b92ac436-04aa-438e-b486-3e21e57557dd&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=02.09.2021