Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne – począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.

Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania! 

Więcej informacji:
https://www.dobroczyncaroku.pl/