Konkurs ofert: „Małopolska Gościnna – III edycja”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 r. pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”.

 

Więcej informacji:

https://fundusze.ngo.pl/323991-konkurs-ofert-malopolska-goscinna-iii-edycja.html?nws_funds=df71f90a-f195-467b-9c21-4ab719c90aab&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=25.06.2020