Konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2022 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/373494-konkurs-ofert-na-realizacje-wybranych-zadan-z-zakresu-pomocy-spolecznej-373494.html?nws_funds=cbcaff50-0f34-4f4b-ab2d-844d37efad77&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=10.02.2022