Konkursy 2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie turystyki 2024 r.

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania turystyki.

Wykaz ofert dofinansowanych i niedofinansowanych zawiera załącznik:Rozstrzygnięcie konkursu ofert – promocja i ochrona zdrowa 2024 rok

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o  rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Wykaz ofert dofinansowanych i niedofinansowanych zawiera załącznik:Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania środowiska i przyrody

W dniu 8 kwietnia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

W okresie składania ofert w konkursie – nie wpłynęła żadna oferta
Rozstrzygniecie I edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

4 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury.

Wykaz ofert,  na które przyznano dotację i wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji zawierają załączniki:
Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

4 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz ofert,  na które przyznano dotację i wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji zawierają załączniki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – ochrona środowiska w 2024 roku – Pszczoła w Powiecie Wielickim

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 26 lutego br. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

Termin składania ofert:   1 -22 marca 2024 r.

Regulamin konkursu i przydatne formularze znajdują się w załącznikach:

 
Otwarty konkursu ofert w 2024 roku – upowszechnianie turystyki

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 12 lutego 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania turystykiTermin składania ofert 1 marca 2024 r. – 22 marca 2024 r.Termin realizacji zadań: 1 maja – 30 września 2024 r.Szczegóły konkursu, regulamin konkursu znajdują się w załącznikach:
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony i profilaktyki zdrowia 2024 rok

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 12 lutego 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.Termin składania ofert 1 marca 2024 r. – 22 marca 2024 r.Termin realizacji zadań: 1 maja – 31 sierpnia 2024 r.Szczegóły konkursu, regulamin konkursu znajdują się w załącznikach:
Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu projektów w 2024 roku – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 12 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu projektów o przyznanie dotacji dla klubów sportowych 2024 r.
Ogłoszenie I edycji otwartego konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych – 2024 rok

W dniu 8 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycję otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2024 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawniania sportu oraz zwiększeniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej
Uchwała o ogłoszeniu konkursu, Regulamin konkursu i przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach.
Termin składania ofert 17 stycznia -30 stycznia 2024 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – kultura fizyczna 2024

W dniu 8 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycje otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała o ogłoszeniu konkursu, Regulamin konkursu i przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach.

Termin składania ofert  17 stycznia – 7 lutego 2024 roku
Ogłoszenie I edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury 2024

W dniu 8 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycje otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania kultury
Uchwała o ogłoszeniu konkursu, Regulamin konkursu i przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach.
Termin składania ofert 17 stycznia – 7 lutego 2024 roku
Ogłoszenie I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej – 2024 rok

W dniu 8 stycznia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
Uchwała o ogłoszeniu konkursu, Regulamin konkursu i przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach.
Termin składania ofert 17 stycznia – 7 lutego 2024 roku
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej

14 lipca br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu II edycji  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Treść uchwały oraz wykaz zadań,  które zostały dofinansowane oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania  – w załącznikach:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

14 lipca br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu II edycji  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.
Treść uchwały oraz wykaz zadań,  które zostały dofinansowane oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania  – w załącznikach:

 
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania dotacji na terenie Powiatu Wielickiego.

W dniu 19 czerwca 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania dotacji na terenie Powiatu Wielickiego.

Wykaz projektów, na które została przyznana dotacja zawiera załącznik nr 1, wykaz projektów, na które nie została udzielona dotacja zawiera załącznik nr 2
Ogłoszenie II edycji konkursu – upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 22 maja 2023 roku ogłosił II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert 7 – 28 czerwca 2023 r.

Termin realizacji zadań 01.09.2023 r. – 10.12.2023 r,

Regulamin konkursu i przydatne formularze znajdują się w załącznikach:
Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury w 2023 roku

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 22 maja 2023 roku ogłosił II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury.

Termin składania ofert 7 – 28 czerwca 2023 r.

Termin realizacji zadań 01.09.2023 r. – 10.12.2023 r,.

Załączniki:
Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 22 maja 2023 roku ogłosił II edycję otwartego konkursu projektów o dotacje dla klubów sportowych

Termin składania ofert 1-14 czerwca 2023 r.

Termin realizacji zadań 01.09.2023 r. – 12.12.2023 r,.

Szczegóły z załącznikach:

uchwała – II edycja konkursu dotacje dla klubów sportowych
uchwała Rady – zasady konkursu
Zał. 1 du uchwały – inf. statystyczna 2022
zał. 2 do uchwały – wniosek o dotację
zał. 2.1 do wniosku o dotację
zał. 2.2 do wniosku o dotację – RODO
zał. 2.3 do wniosku o dotację – pomoc de minimis
zał. 3 do uchwały – umowa
zał. 3.1 do umowy – aktualizacja kosztorysu
zał. 3.2 do umowy – dostępność
zał. 3.3 do umowy – RODO
zał. 4 do uchwaly – sprawozdanie
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2023 roku

29 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Wielickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Szczegóły z załącznikach:Konkurs 2023 r. – Pszczoła w Powiecie Wielickim – rozstrzygnięty

29 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Wielickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim.

Szczegóły z załącznikach:

uchwała
załącznik


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2023 roku

29 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Wielickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Szczegóły z załącznikach:

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie turystyki w 2023 roku

29 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Wielickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania turystki.

Szczegóły z załącznikach:

 


Rozstrzygniecie I edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury 2023 rok

24 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.

Uchwała w tej sprawie oraz wykaz ofert, które uzyskały, i tych które nie uzyskały dofinansowania – zawierają załączniki:
Rozstrzygniecie I edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej 2023 rok

24 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała w tej sprawie oraz wykaz ofert, które uzyskały, i tych które nie uzyskały dofinansowania – zawierają załączniki:

 


Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 24 lutego 2023 roku podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Szczegóły w załączniku:
Uchwała nr 204/802/2023Rozstrzygnięcie konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 13 lutego br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Szczegóły (- wykaz projektów dofinansowanych ) w załączniku:W dniu 6 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w upowszechniania turystyki

Termin składania ofert: 15 luty – 7 marca 2023 r.

Termin realizacji zadań: 15 kwietnia – 31 październik 2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.W dniu 6 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”

Termin składania ofert: 15 luty – 7 marca 2023 r.

Termin realizacji zadań: 15 kwietnia – 31 październik 2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.W dniu 6 lutego 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Termin składania ofert: 15 luty – 7 marca 2023 r.

Termin realizacji zadań: 15 kwietnia – 31 październik 2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.Nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin zgłaszania ofert od 25 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.

Zarządzenie o naborze kandydatów (komplet) DPS
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy DPS
Załącznik nr 2 – informacja RODO DPS
Załącznik do Zarządzenia – ogłoszenie DPS
Zarządzenie Starosty nabór na członków komisji DPS


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej.

W dniu 16 stycznia 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponad gminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin składania ofert: od 19 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r. do godz. 15:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach:

regulamin DPS S 2023
UCHWAŁA Nr 198_769_2023 komplet
umowa DPS S 2023
załączniki do regulaminu DPS S2023.docx
załączniki do umowy DPS S 2023-1Otwarty konkurs ofert – I edycja w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

W dniu 9 stycznia 2023 roku. Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert: 16 stycznia 2023 r. – 7 lutego 2023 r,

Termin realizacji zadań: 15.03.2023 r. – 31.08.2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach:Otwarty konkurs ofert – I edycja upowszechnianie kultury w 2023 roku

W dniu 9 stycznia 2023 roku. Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.

Termin składania ofert: 16 stycznia 2023 r. – 7 lutego 2023 r,

Termin realizacji zadań: 15.03.2023 r. – 31.08.2023 r.

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach:Ogłoszenie konkursu projektów o dotacje dla klubów sportowych w 2023 roku

9 stycznia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu I edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Termin składania projektów 13-26 stycznia 2023 rok
Termin realizacji zadań 01.03.2023 r. – 31.08.2023 rok

Szczegóły konkursu oraz niezbędne formularze – znajdują się w załącznikach:
Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 6 czerwca 2022 roku podjął decyzję o w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Wykaz dofinansowanych projektów – w załącznikach poniżejZarząd Powiatu Wielickiego w dniu 6 czerwca 2022 roku podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz ofert dofinansowanych oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania – poniżej w załącznikach:Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 6 czerwca 2022 roku podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.

Wykaz ofert dofinansowanych oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania – poniżej w załącznikach:Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej

W dniu 9 maja br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowe

Termin składania ofert: 11- 24maja 2022 r.
Okres realizacji zadań: 1 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.
Kwota środków przeznaczona na obsługę konkursu 50 000,00 zł

Oferent zobowiązany jest do opisania w składanej ofercie i do stosowania się przy realizacji wnioskowanych zadań do zapisów art. 6 lub art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.).

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel: 123-999-857

Warunki przyznania dotacji i realizacji zadań określa regulamin II edycji konkursuII edycja otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

W dniu 9 maja br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert: 11- 31 maja 2022 r.
Okres realizacji zadań: 1 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.
Kwota środków przeznaczona na obsługę konkursu 50 000,00 zł

Oferent zobowiązany jest do opisania w składanej ofercie i do stosowania się przy realizacji wnioskowanych zadań do zapisów art. 6 lub art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.).

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel: 123-999-857

Warunki przyznania dotacji i realizacji zadań określa regulamin II edycji konkursu:II edycja otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

W dniu 9 maja br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury .

Termin składania ofert: 11- 31 maja 2022 r.
Okres realizacji zadań: 1 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.
Kwota środków przeznaczona na obsługę konkursu 36 000,00 zł

Oferent zobowiązany jest do opisania w składanej ofercie i do stosowania się przy realizacji wnioskowanych zadań do zapisów art. 6 lub art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.).

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel: 123-999-857

Warunki przyznania dotacji i realizacji zadań określa regulamin II edycji konkursu:Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie turystyki 2022 rok

W dniu 21 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania turystyki.
Szczegóły w załącznikach:

Uchwała Zarządu
zał. 1 oferty dofinansowane
zał. 2 oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – promocja i ochrona zdrowia 2022 rok

21 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.
Szczegóły w załącznikach:

Uchwała Zarządu
zał. 1 – oferty dofinansowane
zał. 2 oferty niedofinansowane


Rozstrzygnięcie konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej

28 lutego br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Szczegóły w załącznikach:

uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – upowszechnianie kultury fizycznej
zał. 1 – przyznane dotacje
zał. 2 – niedofinansowane z przyczyn formalnych


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

28 lutego br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.
Szczegóły w załącznikach:

uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – upowszechnianie kultury
zał. 1 – przyznane dotacje
zał. 2 – brak dotacji


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Pszczoła w Powiecie Wielickim

28 lutego br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.
Szczegóły w załącznikach:

Uchwała 1 o rozstrzygnięciu konkursu ofert – ochrona środowiska
Załącznik


Rozstrzygnięcie konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych

14 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o przyznaniu dotacji w otwartym konkursie projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.
Szczegóły w załączniku:

Uchwała Zarządu


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – w dziedzinie upowszechniania turystyki

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 31 stycznia br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniani turystyki.
Termin składania ofert: 4 – 25 luty 2022 r.
Szczegóły konkursu (Regulamin + formularze dokumentów) w załącznikach:

Regulamin konkursu turystyka
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
Zał. 1 do regulaminu – oferta
Zał. 2 do regulaminu – umowa
Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
Zał. 2.8 do umowy (dostępność)
Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – w dziedzinie upowszechniania promocji i ochrony zdrowia.

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 31 stycznia br. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.
Termin składania ofert: 4 – 25 luty 2022 r.
Szczegóły konkursu (Regulamin + formularze dokumentów) w załącznikach:

Regulamin konkursu zdrowie
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
Zał. 1 do regulaminu – oferta
Zał. 2 do regulaminu – umowa
Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
Zał. 2.8 do umowy (dostępność)
Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w 2022 roku – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 10 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawniania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej – tzw. dotacje dla klubów sportowych.
Szczegóły konkursu określa uchwała XXVIII/293/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego oraz uchwała nr 150/551/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów.
Szczegóły w załącznikach:

uchwała Rady Powiatu Wielickiego – Regulamin

Zał. 1 do uchwały – inf. statystyczna 2021

uchwała -ogłoszenie konkursu projektów

zał. 2 do uchwały – wniosek o dotację

zał. 2 do umowy

zał. 2.1 do wniosku o dotację

zał. 2.2 do wniosku o dotację – RODO

zał. 2.3 do wniosku o dotację – pomoc de minimis

zał. 3 do uchwały – umowa

zał. 3 do uchwały – umowa

zał. 3.1. do umowy – dostępność

zał. 4 do uchwaly – sprawozdanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w 2022 roku pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim

W dniu 10 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w 2022 roku pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim.
Szczegóły w załącznikach:

ogłoszenie konkursu -Pszczoła w Powiecie Wielickim

REGULAMIN konkursu

zał. 1 do regulaminu – oferta

zał. 2 do regulaminu – umowa

zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1

zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu

zał. 2.5 do umowy aktualizacja rezultatów

zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT

zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)

zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie

zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych

zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO

zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury

W dniu 10 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.
Szczegóły w załącznikach:

Regulamin konkursu -upowszechnianie kultury

uchwała – ogłoszenie konkursu upowszechnianie kultury

zał. 1 do regulaminu – oferta

zał. 2 do regulaminu – umowa

zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1

zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu

zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów

zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT

zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)

zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie

zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych

zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO

zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2022 roku – upowszechnianie kultury fizycznej

W dniu 10 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Szczegóły w załącznikach:

Uchwała – ogłoszenie konkursu upowszechnianie kultury fizycznej

Regulamin konkursu kultura fizyczna

zał. 1 do regulaminu – oferta

zał. 2 do regulaminu – umowa

zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1

zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu

zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów

zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT

zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)

zał. 2.8 do umowy (dostępność)

zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie

zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych

zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO

zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie turystyki

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w dziedzinie upowszechnia turystyki. W konkursie wpłynęła 1 oferta.
Szczegóły w załączniku:

Uchwała Zarządu Powiatu Wielickiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ochrona środowiska i przyroda

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim. W konkursie wpłynęła 1 oferta.
Szczegóły w załączniku:

Uchwała Zarządu Powiatu Wielickiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w dziedzinie upowszechnia kultury W konkursie wpłynęło 7 ofert i do wszystkich przyznane zostały dotacje w wysokości wnioskowanej w ofertach.
Szczegóły w załączniku:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

8 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz ofert, które otrzymały dotację zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
Szczegóły w załącznikach:

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – internet
Zał. 1 do uchwały – oferty dofinansowane
Zał. 2 do uchwały – oferty niedofinansowane

II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim

8 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim”.
Szczegóły w załącznikach:

REGULAMIN konkursu
Uchwała o ogłoszeniu konkursu – internet
Zał. 1 do regulaminu – oferta
Zał. 2 do regulaminu – umowa
Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2021 roku w dziedzinie upowszechnia kultury

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury. Termin składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, zasady przyznania dotacji oraz inne niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu stanowiący załącznik do podjętej uchwały.
Szczegóły w załączniku:

Regulamin konkursu kultura
Uchwała o ogłoszeniu konkursu – internet
Zał. 1 do regulaminu – oferta
Zał. 2 do regulaminu – umowa
Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Pszczoła w Powiecie Wielickim”

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”. Na postawie art. 18 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta – konkurs został unieważniony

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – internet

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – w dziedzinie upowszechniania turystyki

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania turystyki.
Terminy składania ofert, termin realizacji zadania i zasady przyznawania dotacji oraz inne niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do uchwały:

Regulamin konkursu turystyka
Uchwała o ogłoszeniu konkursu – internet
Zał. 1 do regulaminu – oferta
Zał. 2 do regulaminu – umowa
Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Rozstrzygnięcie konkursu – 2021 rok – Dotacje dla klubów sportowych

25 lutego 2021 r. Zarząd Podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2021 roku celu publicznego służącego wspieraniu rozwoju szkolenia w sporcie dzieci, młodzieży i dorosłych, wzrost jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Powiecie Wielickim.
Szczegóły w załącznikach:

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – internet
Zał. nr 1 – przyznane dotacje
Zał. Nr 2 – brak przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej

W dniu 11 stycznia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeni otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechnia kultury fizycznej.

Regulamin konkursu kultura fizyczna
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
zał. 1 do regulaminu – oferta
zał. 2 do regulaminu – umowa
zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Otwarty konkurs projektów – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2021 roku celu publicznego służącego wspieraniu rozwoju szkolenia w sporcie dzieci, młodzieży i dorosłych, wzrost jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Powiecie Wielickim.

2021 zał. 1 do Regulaminu – wniosek o dotację
2021 zał. 1.1 załącznik do wniosku o dotację
2021 zał. 1.2 załącznik 2 do wniosku o dotację
2021 zał. 1.3 załącznik do wniosku o dotację
2021 Regulamin konkursu kluby sportowe
2021 zał. 2 do Regulaminu – umowa
2021 zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie
uchwała o ogłoszeniu konkursu projektów 1doc

Otwarty konkurs ofert – PSZCZOŁA w POWIECIE WIELICKIM

W dniu 11 stycznia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeni otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w 2021 roku pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

REGULAMIN konkursu
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
zał. 1 do regulaminu – oferta
zał. 2 do regulaminu – umowa
zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
zał. 2.5 do umowy aktualizacja rezultatów
zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów 2020 – dotacje dla klubów sportowych

29 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach:
Uchwała Zarządu
Załącznik do uchwały Zarządu

 

 

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 28 maja br. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawniania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała Zarządu
Regulamin konkursu kluby sportowe
Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek o dotację
Zał. 1 do wniosku o dotację
Zał. 2 do wniosku o dotację
Zał. 3 do wniosku o dotację
Załącznik nr 2 do Regulaminu -umowa
Zał. nr 2 do umowy
zał. nr 3 do umowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu – sprawozdanie

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony środowiska pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody
pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.
Termin składania ofert: od 17 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
Oferenci przed przystąpieniem do konkursu zobowiązaniu są do zapoznania się z regulaminem konkursu (uwaga: nowe formularze konkursowe)

zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania
zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
zał. 2.5 do umowy aktualizacja rezultatów
zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
zał. 2 do regulaminu – umowa 1
zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
zał. 1 do regulaminu – oferta 1
REGULAMIN
Uchwała o ogłoszeniu konkursu

Otwarty konkurs ofert w 2020 roku w dziedzinie turystyki

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie turystyki.

Termin składania ofert: od 17 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
Oferenci przed przystąpieniem do konkursu zobowiązaniu są do zapoznania się z regulaminem konkursu (uwaga: nowe formularze konkursowe)
Regulamin konkursu turystyka
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania
zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
zał. 2.5 do umowy aktualizacja rezultatów
zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
zał. 2 do regulaminu – umowa
zał. 1 do regulaminu – oferta

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z dziedziny kultury

1. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
2. Regulamin konkursu kultura
3. zał. 1 do regulaminu – oferta
4. zał. 2 do regulaminu – umowa
5. zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
6. zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
7. zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
8. zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
9. zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
10. zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
11. zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
12. zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania
13. zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu

 

Otwarty konkurs ofert z dziedziny kultury fizycznej.

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin konkursu kultura fizyczna
2. Uchwała
3. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
4. Zał. 1 do regulaminu – oferta
5. Zał. 2 do regulaminu – umowa
6. Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
7. Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
8. Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
9. Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
10. Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
11. Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
12. Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
13. Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
14. Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Konkursy 2019

1. Uchwała Nr 57/206/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała

2. Uchwała Nr 56/201/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie świetlic

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała

3. ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Starosty Wielickiego z dnia 27 listopada w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej POW w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Zarządzenie

4. UCHWAŁA NR 53/188/2019 – Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie placówki w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała
2. Załączniki do regulaminu

5. UCHWAŁA NR 53/187/2019 – Unieważnienie konkursu na prowadzenie placówki w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała

6. ZARZĄDZENIE nr 96/2019 – ogłoszenie naboru na kandydatów do komisji konkursowej ponadgminne placówki wsparcia dziennego

Szczegóły w załączniku:
1. Zarządzenie

7. UCHWAŁA NR 51/175/2019 – ogłoszenie konkursu na prowadzenie ponadgminnych placówek wsparcia dziennego

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin konkurs świetlice

2. Załączniki do regulaminu świetlice

8. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku czterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej

Szczegóły w załączniku:
1. Załącznik

9. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

Szczegóły w załącznikach:
1. Załącznik

10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2020-2024 w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin Kłaj
2. Uchwała
3. Umowa Kłaj
4. Załączniki do regulaminu Kłaj
5. Załączniki do umowy Kłaj

11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację przez Powiat Wielicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

Szczegóły w załącznikach:
1. Załącznik

12. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przez Powiat Wielicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin Śds
2. Uchwała
3. Umowa ŚDS
4. Załączniki do reguł ŚDS
5. Załączniki do umowy ŚDS

13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Szczegóły w załącznikach:
1. Ogłoszenie
2. Zarządzenie
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Rodo

14. Ogłoszenie konkursu na Prowadzenie Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej

Szczegóły w załącznikach:
1. Uchwała
2. Regulamin DPS
3. Umowa DPS
4. Załącznik do regulaminu DPS
5. Załącznik do umowy DPS

15. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”. Więcej informacji tutaj.

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla realizacji w 2019 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach

Szczegóły w załącznikach:

uchwała zarządu o ogłoszeniu konkursu projektów

zał. do uchwały – Regulamin

zał. 1 do Regulaminu – wniosek z załącznikami

zał. 2 do Regulaminu – umowa

zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie

aktualizacja kosztorysu

RODO

16. Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinach:
• upowszechniania kultury,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• turystyki i wypoczynku,
• ochrony i promocji zdrowia.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała o ogłoszeniu konkursu
Regulamin konkursu
zał. 1 do Regulaminu – OFERTA
zał. 2 do Regulaminu – umowa
zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie
zał. 4 do Regulaminu – aktualizacja kosztorysu
zał. 5 do Regulaminu – aktualizacja harmonogramu
zał. 6 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 7 do Regulaminu – oświadczenie o pomocy de minimis

17. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018r. – Uchwała
1a. Oferty ochrona i promocja zdrowia
1b. Oferty turystyka i wypoczynek
1c. Oferty kultura
1d. Oferty kultura fizyczna i sport
1e. Oferty odrzucone

18. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia. – Uchwała
1a. Załącznik nr. 1 – oferta konkurs
1b. Załącznik 2 – umowa
1c. Załącznik 3 – sprawozdanie
1d. Załącznik 4 – aktualizacja kosztorysu
1e. Załącznik 5 – aktualizacja harmonogramu
1f. Załącznik 6 – informacja dla podmiotów kościelnych
1g. Załącznik 7 – pomoc de minimis

19. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2018 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach. – Uchwała
2a. Załącznik nr. 1 – wniosek sport
2b. Załącznik 2 – sprawozdanie sport
2c. Załącznik 3 – umowa
2d. Załącznik 4 – aktualizacja kosztorysu
2e. Załącznik 5 – aktualizacja harmonogramu
2f. Załącznik 6 – pomoc de minimis

20. Uchwała o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2016 roku.

21. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla realizacji w 2016 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, w tym: zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

22. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2016 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia.

23. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.

24. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce ul. E. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.

25. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Urzędu Gminy Kłaj, Kłaj 650, 32-015 Kłaj w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.