Konkursy 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów 2020 – dotacje dla klubów sportowych

29 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach:
Uchwała Zarządu
Załącznik do uchwały Zarządu


 

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 28 maja br. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawniania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała Zarządu
Regulamin konkursu kluby sportowe
Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek o dotację
Zał. 1 do wniosku o dotację
Zał. 2 do wniosku o dotację
Zał. 3 do wniosku o dotację
Załącznik nr 2 do Regulaminu -umowa
Zał. nr 2 do umowy
zał. nr 3 do umowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu – sprawozdanie

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony środowiska pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody
pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.
Termin składania ofert: od 17 lutego 2020 r.  do 9 marca 2020 r.
Oferenci przed przystąpieniem do konkursu zobowiązaniu są do zapoznania się z regulaminem konkursu (uwaga: nowe formularze konkursowe)

zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania
zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
zał. 2.5 do umowy aktualizacja rezultatów
zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
zał. 2 do regulaminu – umowa 1
zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
zał. 1 do regulaminu – oferta 1
REGULAMIN
Uchwała o ogłoszeniu konkursu

Otwarty konkurs ofert w 2020 roku w dziedzinie turystyki

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roku w dziedzinie turystyki.

Termin składania ofert: od 17 lutego 2020 r.  do 9 marca 2020 r.
Oferenci przed przystąpieniem do konkursu zobowiązaniu są do zapoznania się z regulaminem konkursu (uwaga: nowe formularze konkursowe)
Regulamin konkursu turystyka
Uchwała o ogłoszeniu konkursu
zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania
zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
zał. 2.5 do umowy aktualizacja rezultatów
zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
zał. 2 do regulaminu – umowa
zał. 1 do regulaminu – oferta

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z dziedziny kultury

1. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
2. Regulamin konkursu kultura
3. zał. 1 do regulaminu – oferta
4. zał. 2 do regulaminu – umowa
5. zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów 1
6. zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
7. zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
8. zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
9. zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
10. zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
11. zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
12. zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania
13. zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu 

 

Otwarty konkurs ofert z dziedziny kultury fizycznej.

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin konkursu kultura fizyczna
2. Uchwała
3. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
4. Zał. 1 do regulaminu – oferta
5. Zał. 2 do regulaminu – umowa
6. Zał. 2.3 do umowy – aktualizacja kalkulacji kosztów
7. Zał. 2.4 do umowy – aktualizacja planu i harmonogramu
8. Zał. 2.5 do umowy – aktualizacja rezultatów
9. Zał. 2.6 do umowy – oświadczenie VAT
10. Zał. 2.7 do umowy (oświadczenie RODO do sprawozdania)
11. Zał. 3 do regulaminu – sprawozdanie
12. Zał. 4 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
13. Zał. 5 do Regulaminu – klauzula RODO
14. Zał. 6 do Regulaminu – zest. dokumentów do sprawozdania

Konkursy 2019

1. Uchwała Nr 57/206/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała

2. Uchwała Nr 56/201/2019 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie świetlic

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała

3. ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Starosty Wielickiego z dnia 27 listopada w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej POW w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Zarządzenie

4. UCHWAŁA NR 53/188/2019 – Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie placówki w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała
2. Załączniki do regulaminu

5. UCHWAŁA NR 53/187/2019 – Unieważnienie konkursu na prowadzenie placówki w Kłaju

Szczegóły w załączniku:
1. Uchwała

6. ZARZĄDZENIE nr 96/2019 – ogłoszenie naboru na kandydatów do komisji konkursowej ponadgminne placówki wsparcia dziennego

Szczegóły w załączniku:
1. Zarządzenie

7. UCHWAŁA NR 51/175/2019 – ogłoszenie konkursu na prowadzenie ponadgminnych placówek wsparcia dziennego

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin konkurs świetlice

2. Załączniki do regulaminu świetlice

8. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku czterech Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej

Szczegóły w załączniku:
1. Załącznik

9. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

Szczegóły w załącznikach:
1. Załącznik

10. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2020-2024 w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju w budynku stanowiącym własność Powiatu Wielickiego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia”

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin Kłaj
2. Uchwała
3. Umowa Kłaj
4. Załączniki do regulaminu Kłaj
5. Załączniki do umowy Kłaj

11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację przez Powiat Wielicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

Szczegóły w załącznikach:
1. Załącznik

12. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację przez Powiat Wielicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na lata 2020-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych Domów Samopomocy”

Szczegóły w załącznikach:
1. Regulamin Śds
2. Uchwała
3. Umowa ŚDS
4. Załączniki do reguł ŚDS
5. Załączniki do umowy ŚDS

13. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Szczegóły w załącznikach:
1. Ogłoszenie
2. Zarządzenie
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Rodo

14. Ogłoszenie konkursu na Prowadzenie Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej

Szczegóły w załącznikach:
1. Uchwała
2. Regulamin DPS
3. Umowa DPS
4. Załącznik do regulaminu DPS
5. Załącznik do umowy DPS

15. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”. Więcej informacji tutaj.

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla  realizacji w 2019 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach

Szczegóły w załącznikach:

uchwała zarządu o ogłoszeniu konkursu projektów

zał. do uchwały – Regulamin

zał. 1 do Regulaminu – wniosek z załącznikami

zał. 2 do Regulaminu – umowa

zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie

aktualizacja kosztorysu

RODO

16. Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinach:
• upowszechniania kultury,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• turystyki i wypoczynku,
• ochrony i promocji zdrowia.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała o ogłoszeniu konkursu
Regulamin konkursu
zał. 1 do Regulaminu – OFERTA
zał. 2 do Regulaminu – umowa
zał. 3 do Regulaminu – sprawozdanie
zał. 4 do Regulaminu – aktualizacja kosztorysu
zał. 5 do Regulaminu – aktualizacja harmonogramu
zał. 6 do Regulaminu – inf. dla podmiotów kościelnych
zał. 7 do Regulaminu – oświadczenie o pomocy de minimis

17. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018r. – Uchwała
1a. Oferty ochrona i promocja zdrowia
1b. Oferty turystyka i wypoczynek
1c. Oferty kultura
1d. Oferty kultura fizyczna i sport
1e. Oferty odrzucone

18. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia. – Uchwała
1a. Załącznik nr. 1 – oferta konkurs
1b. Załącznik 2 – umowa
1c. Załącznik 3 – sprawozdanie
1d. Załącznik 4 – aktualizacja kosztorysu
1e. Załącznik 5 – aktualizacja harmonogramu
1f. Załącznik 6 – informacja dla podmiotów kościelnych
1g. Załącznik 7 – pomoc de minimis

19. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2018 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach. – Uchwała
2a. Załącznik nr. 1 – wniosek sport
2b. Załącznik 2 – sprawozdanie sport
2c. Załącznik 3 – umowa
2d. Załącznik 4 – aktualizacja kosztorysu
2e. Załącznik 5 – aktualizacja harmonogramu
2f. Załącznik 6 – pomoc de minimis

20. Uchwała o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2016 roku.

21. Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla realizacji w 2016 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, w tym: zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

22. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2016 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia.

23. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.

24. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce ul. E. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.

25. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Urzędu Gminy Kłaj, Kłaj 650, 32-015 Kłaj w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Wielicki w 2016 roku.