Konsultacje społeczne dot. wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne  projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Konsultacje trwają w okresie 14-18 październik 2019 r.

Załączniki: