Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego – dotacje dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 11 października podjął uchwalę o przyjęciu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie  określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

Termin składania uwag: 14-28 października 2021 r.

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany spowodowane są wejściem w życie przepisów ustawy z dnia o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1026 ze zm.), w szczególności art. 5 ustawy.

W celu ujednolicenia konsultacji wprowadzono formularz ankiety do składania wniosków, zmian, opinii.
Szczegóły w załącznikach: