Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli ….

W dniu 15 kwietnia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki.

Uwagi i opinie do konsultowanego projektu można zgłaszać mailem na adres edukacja@powiatwielicki.pl do dnia 26 kwietnia 2019 r. na załączonym formularzu ankiety.

Szczegóły w załącznikach: