Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2022 rok

Starosta Wielicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2022 rok