Konsultacje społeczne w sprawie stypendiów naukowych i artystycznych

Starosta Wielicki zaprasza zainteresowane osoby i organizacje pozarządowe  w dniu 12 marca br. o godz. 15.00do udziału w spotkaniu zorganizowanym
w ramach konsultacji społecznych „Projektu regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat”.

Spotkanie odbędzie się w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce,
ul. Dembowskiego 2.

Zaproszenie